Kenya og Tanzania Samarbejdspartnere

Igennem Programmet Decent Work and Labour Rights samarbejder FIC med 2 typer organisationer:

- Fagforeninger
- Ungdomsorganisationer

Samarbejdet med partnerne har vært i gang siden 2015 og den første fase af programmet har primært fokuseret på at opbygge partnerorganisationernes kapacitet til at skabe bedre arbejdsforhold på arbejdsmarkedet og bedre jobmuligheder for de unge i Kenya og Tanzania. I den fase af programmet vi nu arbejder på frem til og med 2019 vil aktiviteterne bygge videre på resultaterne fra fase I, og anvende partnernes styrkede kapacitet til at forbedre arbejdsforholdene yderligere og til at sikre, at aftalerne om forbedrede arbejdsforhold overholdes og samtidig, at de unges jobmuligheder i Kenya og Tanzania fortsat forbedres.

Partnerne er:

FAGFORENINGER

TAMICO (Tanzania Mines, Energy, Construction and Allied Workers Union): TAMICO blev registreret som fagforening i 2000 og har siden 2008 været en af FIC’s partnere. TAMICO har omkring 10595 medlemmer og organiserer medlemmer beskæftiget indenfor mine-, energi- og bygge- og anlægsindustrien.

KUDHEIHA (Kenya Union of Domestic, Hotels, Educational Institutions and Hospital and Allied Workers): KUDHEIHA’s medlemmer består af arbejdere indenfor hushjælp og arbejdere i hotel-, uddannelses- og hospital industrien. KUDHEIHA blev etableret i 1951 og har været en af FIC’s partnere siden 2016. Størstedelen af KUDHEIHA’s medlemmer er i Mombasa. KUDHEIHA har omkring 210 kollektive overenskomstaftaler.

KSCWWU (Kenya Shipping, Clearing and Warehouse Workers Union): KSCWWU blev grundlagt i 1989 og har været en af FIC’s partnere siden 2012. KSCWWU organiserer medlemmer beskæftiget i søfart, clearing- og lagerindustri i forbindelse med im- og eksport af varer. KSCWWU har sit hovedkontor i Mombasa og fagforeningen har i omegnen af 750 medlemmer.

SUK (Seafarers Union of Kenya): SUK blev grundlagt i 1958 og har været en af FIC’s partnere siden 2012. SUK organiserer søfarende og har omkring 100 aktive medlemmer.

 

UNGDOMSORGANISATIONER

TYVA (Tanzania Youth Vision Association): TYVA blev grundlagt i 2002 og TYVA’s vision er et frit, retfærdigt, demokratisk og fredeligt samfund hvor unge deltager aktivt og effektivt. TYVA har omkring 400 medlemmer – primært i Dar es Salaam.

 OMT (Open Mind Tanzania): OMT blev grundlagt i 2006 og har en mission om at ændre verden til et bedre sted for mennesker hvorved medmenneskelighed er kernen i retningen mod et styrket sammenhold, der skal sikre en moralsk- og økonomisk udvikling for alle og særligt de unge. OMT’s medlemmer tæller omkring 50 unge entreprenører.

 
YOA (Youth for Africa):
YOA’s mission er at støtte og fremme unges potentialer indenfor personlig udvikling. Dette skal forbedre de unges tilgængelighed for arbejdsmarkedet.

YAK (Youth Alive! Kenya): YAK’s vision er en fri og lige verden. YAK arbejder for en selvstændiggørelse af de unge i Kenya, der skal bevirke, at de unge tager mere ansvar for at forme deres eget liv og skæbne.

AYT (Africa Youth Trust): AYT blev grundlagt i 2005. AYT’s mission er, at ungdommens produktive energier bliver kernedrivkraften mod fred, lighed og velstand indenfor og på tværs af befolkningsgrupper i Afrika.