Globale Seniorer

Hvem er vi?

FIC Globale Seniorer er netværket for alle, der har erfaringer fra internationalt samarbejde. Det frivillige netværk består i høj grad af folk, der har lyst og kræfter til at fortsætte et internationalt engagement på den anden side af en aktiv indsats på arbejdsmarkedet eller i en interesseorganisation. Men Globale Seniorer er også for alle andre, der savner en platform for et brændende internationalt engagement.

Værdifulde erfaringer
Flere og flere med erfaring fra det internationale arbejde trapper ned eller forlader arbejdsmarkedet i disse år. Denne grupper tæller blandt andet dem med erfaringer fra opbygningen af et nyt, fredeligere og mere samarbejdende Europa. Og det gælder dem med erfaringer fra solidaritetsarbejdet med udviklingslandene, hvor der fortsat er politisk undertrykkelse og udbytning gennem ulige handelsbetingelser og skatteunddragelse.

Globale Seniorer vil sikre, at erfaringerne ikke spredes og går tabt. Vi vil samle medlemmernes erfaringer og bringe dem i spil i nye sammenhænge. Netværket er en platform for samarbejde på tværs af generationer, og det er samtidig ambitionen, at vi kan udfordre til et aktivt politisk liv for alle.

Udsyn og engagement

FIC Globale Seniorer er netværk for alle, der søger et sted med aktiviteter, som har globalt udsyn. Vi forsøger at favne mange års forskellige erfaringer med internationalt arbejde herhjemme, i Europa og i verden. Vores konkrete erfaringerne er forskellige, men perspektivet er det samme. Vi kan kun forstå og forandre verden, hvis vi ser udfordringerne i et globalt perspektiv. Det gælder ikke kun det, der er langt fra os. Det gælder også det nære – udfordringerne herhjemme!

Bestyrelsesmedlemmer foran EU-parlamentet

 

Senioraktiviteter – ”Gråt guld i et gråhåret Europa”

Aktiviteterne gennemføres af FIC i samarbejde med Globale Seniorer:

  • 2 årlige arrangementer om seniorer og Europa
  • Deltagelse i debatarrangementer i efterløns- og seniorklubber

Se mere om FIC Globale Seniorer på www.globaleseniorer.com